İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları politikamız beş temel ilkeye dayanmaktadır: 

 • » Eşitlik, 
 • » Katılımcı Yönetim ve Şeffaflık, 
 • » Çalışma Koşullarında Sürekli İyileştirme, 
 • » Verimlilik / Performans Bazlı Ücretlendirme, 
 • » İnsan Haklarına Saygı.  

Bu anlayış çerçevesinde temel insan kaynakları politikalarımız şu şekildedir; 

 • » Kurumsal hedef ve stratejilerimizi destekleyecek; değerlerimizle uyumlu, çağdaş İnsan Kaynakları Sistemleri`ni geliştirmek ve uygulamak, 
 • » Tüm birimlerin ortak çalışmalarıyla katılımcı bir İnsan Kaynakları Politikası geliştirmek, *   » İnsan Kaynağımızı korunup geliştirilmesi gereken bir "değer" olarak, stratejik ortak haline getirmek, 
 • » Gerekli insan kaynağı ihtiyaçlarını bilimsel metodlarla doğru tespit ve analiz ederek, pozisyona en uygun ve kalifiye adayların işe alınmasını sağlamak,
 • » Bireysel hedefleri kurum hedefleri ile bütünleştirerek, çalışanın performans gelişimini sağlamak, yatay ve dikey ilerlemeleri için teşvik ederek maddi ve manevi yönden ödüllendirmek, 
 • » Geleneksel kültürümüzün bir devamı olarak çalışanlarımızı seçerken ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasî düşünce ve felsefî inanç ayrımı yapmamak, 
 • » Kurumsal değişimi, gelişimi sahiplenmek ve yönlendirmek, 
 • » İş Sağlığı ve Güvenliği açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu anlayışın kurumda sürekliliğini sağlamak,
 • » Çalışanlarımızın sosyal ve kanuni haklarını korumak, 
 • » Çalışanlarımızın zayıf yönlerini tespit ederek, bunları kuvvetlendirmeleri için çeşitli olanak ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirip, beklenenin üstünde başarı gerçekleştiren çalışanlarımızı ödüllendirerek, sürekli (artan) başarıya doğru yönlendirmektir. 
×